Onze visie

Onze visie

Ontdek hoe we ons op Kindcentrum De Vlieger focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Op De Vlieger staan we voor boeiend onderwijs. Leerlingen leren vanuit een betekenisvolle context, vaak aan de hand van thema’s. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat de tijd daar is om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerontwikkeling, ondersteund en uitgedaagd door de volwassenen om hen heen. Verbinding is hierbij onze kracht; leerling, ouder en leerkracht werken nauw samen.

We komen tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen; ook voor leerlingen die extra ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben, heeft onze school voorzieningen en mogelijkheden.

Leerlingen leren vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dit realiseren wij onder meer vanuit werkvormen als bewegend leren en coöperatief werken. Wij spelen samen, werken samen, leren samen en vieren samen.

Het is onze ambitie om leerlingen te laten ontwikkelen met plezier.


Eigentijds onderwijs vanuit een duidelijke structuur

Ambities: Wij geven onderwijs dat eigentijds is, passend is in de wereld van nu met de vaardigheden van deze tijd en gericht op de toekomst.

Speerpunten:

-Vanuit de huidige structuur meer onderwijs op maat, meer differentiatie binnen de basisgroep en voorspelbaar leerkracht gedrag.

-Leerlingen leren presenteren en onderzoeken.

-Leerlingen leren omgaan met de digitale wereld en beheersen de informatievaardigheden.

 

Eigenaarschap

Ambities: Mensen ontwikkelen zich het best wanneer zij gezien worden, zich gekend en gewaardeerd weten en zich veilig voelen.  Leren doe je zelf en voor jezelf.

Speerpunten:

-Leerlingen worden meer betrokken bij hun eigen leerdoelen.

-Leerlingen werken op maat met weektaken en bepalen samen met de leerkracht de inhoud ervan.

-Iedere leerling heeft zijn eigen portfolio.

 

Midden in de wereld

Ambities: Leerlingen leren vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Ze moeten de ruimte hebben om zich te ontplooien. Ons onderwijs is boeiend.

Speerpunten:

-Leren vanuit een thema bij wereldoriëntatie, waar mogelijk de verbinding zoeken met andere vakgebieden. Begrijpend lezen is verweven in de thema’s.

-Om goed te kunnen leren heeft een leerling een rijke, krachtige, betekenisvolle (context)leeromgeving nodig. We halen de buitenwereld binnen en doen bezoeken in de omgeving.

-Bewegend leren is wekelijks zichtbaar in elke groep, binnen verschillende vakgebieden.  Dit om leerlingen meer lijfelijk te laten ervaren en activeren.

 

Groeien vanuit verbinding

Ambities: Samenwerkend leren.

Ouder, leerling en leerkracht werken samen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.

Leerlingen leren met, van en over elkaar.

Speerpunten:

-We voeren gesprekken met ouder en leerling.

-Klassenvergaderingen worden wekelijks gehouden.

-Er is een actieve leerlingenraad.

-Verbindend gezag en KiVa worden levend gehouden in de school.

 

 


KBS De Vlieger is een katholieke basisschool. De katholieke levensovertuiging is terug te vinden in de manier waarop wij met kinderen omgaan en in de keuzes die wij maken.

De praktische uitwerking van onze katholieke identiteit zien we in de school terug in de verhalen die wij vertellen, in gesprekken en in de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Onze kernwaarden:

Onze missie en visie op identiteit leiden tot kernwaarden. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons handelen.

  1. Ontwikkeling van ieders talent
  2. Samenwerking vanuit gemeenschap
  3. Lerende organisatie
  4. Zingeving
  5. Verwondering en bewondering
  6. Persoonlijke Verantwoordelijkheid

Op KBS de Vlieger vinden we het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn. Ondanks deze verschillen vinden we de verbinding door met elkaar te leren, delen en vieren. Dit doen we bijvoorbeeld door de feestdagen met elkaar te vieren, maar ook door samen stil te staan bij belangrijke momenten in het leven.