Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij KBS De Vlieger 2? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Het aanmelden van uw kind is mogelijke vanaf zijn/ haar derde verjaardag. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids, na het bijwonen van een rondleiding of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een intakegesprek in (laten) plannen met onze directeur.

Tijdens dit intakegesprek krijgt u informatie over de school, laten we u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter.  Uiteindelijk beslist de directie of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. Komt uit dit gesprek naar voren dat uw kind bij ons geplaatst kan worden, dan ontvangt u een (papieren) aanmeldformulier welke wij graag z.s.m. ingevuld van u retour ontvangen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan legt ons administratief medewerker de gegevens van uw kind vast in de schooladministratie. Ongeveer 4 tot 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op. Uw kind mag een aantal ochtenden komen wennen in de nieuwe klas en u krijgt alle informatie over de groep.


Vanaf 23 augustus start Stichting Kinderopvang Catent met buitenschoolse opvang en Kinderopvang Breed met dagopvang en peuteropvang op KBS De Vlieger 2.

Informatieavond

Donderdag 1 juli om 20 uur wordt er een informatieavond gehouden over het kindcentrum De Vlieger. Belangrijke kernbegrippen zijn: een veilig klimaat, een leuk en afwisselend programma en duidelijke communicatie.

52 weken contract
Allereerst kunt u kiezen voor een 52 weken contract. Bij deze vorm heeft u recht op opvang na school en tijdens alle schoolweken. Daarnaast heeft u recht op hele dagen opvang tijdens de vakantieweken. Hiervoor krijgt u een tegoed in uren, uitgaande van het aantal uren dat u per week afneemt. De nationale feestdagen zijn daar een uitzondering op. Voor dit contract betaalt u een uurprijs van € 7,85.

48 weken contract
Bij het 48 weken contract heeft u recht op opvang na schooltijd tijdens alle schoolweken. Daarnaast heeft u recht op de hele dag opvang tijdens de 7 vakantieweken in het schooljaar. Hiervoor krijgt u een tegoed in uren, uitgaande van het aantal uren dat u per week afneemt. Deze zijn door u als ouder vrij om in te plannen, maar moeten wel tijdig gepland worden. De uurprijs voor dit contract is €8,05.

41 weken contract
Bij het 41 weken contract heeft u recht op opvang na schooltijd tijdens alle schoolweken. Er is alleen recht op vakantieopvang als het schooljaar minder dan 41 weken heeft. Hiervoor krijgt u een tegoed in uren, uitgaande van het aantal uren dat u per week afneemt. Dit kunt u vrij inplannen, maar moet wel tijdig aangevraagd worden. De uurprijs voor dit contract is €8,25.

Voorschoolse opvang
Het contract van de VSO sluit aan bij het contract van de BSO. Voor de VSO rekenen we een uurprijs van €8,80.

Voorinschrijven

Klik hier voor het (voor) aanmeldformulier. U kunt vanaf nu dit ingevulde formulier per mail sturen naar: directie.vlieger2@catent.nl. 


Kinderopvang Breed

Met ingang van 23 augustus 2021 zal Kinderopvang Breed binnen KBS de Vlieger 2 dagopvang en peuteropvang gaan aanbieden. Wij zullen samen met KBS de Vlieger 2 en kinderopvang stichting Catent gaan toewerken naar een pedagogisch curriculum waar wij vanuit onze gezamenlijke expertises zullen toewerken naar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Dagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Wanneer kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, staan zij open voor groei en ontwikkeling.

Wij starten één verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4. Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 07:00 – 19:00 uur. Dagopvang is zowel vast als flexibel af te nemen.

Peuteropvang

Op de peuteropvang van Kinderopvang Breed kunnen peuters spelenderwijs ontdekken en leren. Hier kunnen ze alvast wennen aan hoe het straks op de basisschool zal zijn: samen met leeftijdsgenootjes beginnen in de kring en gezamenlijke activiteiten doen, maar ook zelfstandig in prentenboeken neuzen of een spelletje doen aan tafel.

De peuteropvang is tijdens schoolweken geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur (inclusief lunch) en bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Informatie/ aanmelden

Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. de dagopvang of peuteropvang kunt u ons telefonisch bereiken op: 06 – 31 28 14 09 of per mail info@kinderopvangbreed.nl. Verder informatie over onze tarieven en werkwijze kunt u vinden op onze site www.kinderopvangbreed.nl. Aanmelden kan heel gemakkelijk via onze site, graag in de opmerking aangeven dat het om de nieuwe locatie binnen KBS de Vlieger 2 gaat.