Kindcentrum De Vlieger

Alle informatie over kindcentrum De Vlieger

Kindcentrum De Vlieger

Op onze school is er dagelijks voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig. Samen met Kinderopvang Breed en St. Kinderopvang Catent wordt er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar onder de naam: Kindcentrum De Vlieger. (registratienummer: 309750805).

Op onze school is er dagelijks voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig. Samen met Kinderopvang Breed en St. Kinderopvang Catent wordt er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar onder de naam: Kindcentrum De Vlieger. (registratienummer: 309750805)

Op Kindcentrum De Vlieger willen wij zo kindgericht mogelijk werken. De BSO moet een fijne vrije tijdsvoorziening zijn voor kinderen. De methode: ‘Kiva’ staat ook buiten school centraal. Een veilig en fijn leefklimaat is de basis voor een fijne BSO-tijd. Deze pedagogisch aanpak zetten wij voor en na schooltijd door.

Interesse om bij ons te komen werken als Pedagogisch medewerker? Klik hier voor onze vacature.

Kinderen van Kindcentrum De Vlieger kunnen aangemeld worden voor de buitenschoolse opvang. Dagelijks is er op doordeweekse dagen tussen 7:00 uur en 18:30 uur mogelijkheid tot opvang. Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij verschillende activiteiten. Er is een sport-, muziek-, en cultureel aanbod. Kinderen hebben op Kindcentrum De Vlieger echt iets te kiezen. De middag start in de eigen stamgroep. Elk kind heeft een eigen mentor. Vervolgens zijn er twee momenten op de dag dat kinderen activiteiten kunnen kiezen. Tussen 15:00-15.45 uur en 16:00-16.45 uur. Uiteraard verscheelt dit op een dag met een middag die start vanaf 12:30 uur. Vanaf 17:00/17:30 uur kunnen kinderen opgehaald worden.

Medewerkers buitenschoolse opvang Kindcentrum De Vlieger

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn. Klik hier voor meer informatie over de medewerkers van ons kindcentrum. De coördinator van de buitenschoolse opvang is Roel Timmer. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar voor alle vragen met betrekking tot de buitenschoolse opvang op kindcentrum De Vlieger. Hij is makkelijk te bereiken via r.timmer@catent.nl of telefoonnummer: 06-10611920

LRK-nummer

Vanaf 1 augustus 2021 is onze buitenschoolse opvang, onder registratienummer: 309750805, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Kinderopvang Breed is geregistreerd voor de dag- en peuteropvang. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed binnen het kindcentrum De Vlieger kijk op de website: www.kinderopvangbreed.nl.

Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail voor meer informatie naar: j.berendsen@kinderopvangcatent.nl. Wanneer u ons aanmeldformulier heeft ingevuld, kunt u deze ook via dit mailadres aan ons retourneren.

Is jullie zoon of dochter al aangemeld op onze buitenschoolse opvang en hebben jullie hier vragen over? Stel ze via het ouderportaal of mail naar: r.timmer@catent.nl of bel met telefoonnummer: 06-10611920.

Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum De Vlieger

Pedagogisch werkplan BSO De Vlieger

Klik hier voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid

GGD-rapport incidenteel onderzoek 24-11-2022

Inspectierapport BSO Kindcentrum De Vlieger juli 2021

Inspectierapport Kindcentrum De Vlieger november 2021

Klik hier voor de brief betreffende het LRK-nummer

Prijslijst BSO De Vlieger 2023 (nieuw)

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de link naar het ouderportaal

Aanmeldingsformulier kinderopvang De Vlieger

Klachtenregeling_Kinderopvang Catent  

Aanhangsel_klachtenregeling

Meest gestelde vragen over het kindcentrum De Vlieger:

  • Welke partijen organiseren de kinderopvang binnen Kindcentrum De Vlieger?

Dagelijks wordt de dag- en peuteropvang verzorgd door Kinderopvang Breed van 7:00 uur tot 18:30 uur. Kinderopvang Breed probeert zo flexibel en kindgericht mogelijk te werken binnen ons kindcentrum. De lokalen zijn warm en kindvriendelijk ingericht en er is een eigen slaapvertrek. De medewerkers binnen ons kindcentrum werken actief samen en zorgen samen voor een doorgaande lijn binnen de thema’s die worden aangeboden, de sociale emotionele vorming, het bewegingsonderwijs en het zorgteam. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed kijk op:  De website van ‘Kinderopvang Breed’.

De buitenschoolse opvang wordt dagelijks verzorgd door stichting Kinderopvang Catent. Dit betekent in de praktijk dat De Vlieger zelf de voorschoolse- en naschoolse opvang verzorgd van 7:00-18:30 uur. Een groot aantal medewerkers werken zowel in de buitenschoolse opvang en binnen het onderwijs. Hierdoor kunnen wij zorgen voor vaste en bekende gezichten voor onze kinderen, een goede doorgaande lijn van onderwijs naar buitenschoolse opvang en een herkenbare aanpak hoe wij met elkaar omgaan op De Vlieger. De kinderen kunnen dagelijks kiezen uit verschillende leuke, creatieve en sportieve activiteiten. Tussendoor zitten de kinderen in kleine stamgroepen, waarin zij samen kunnen genieten van gezonde tussendoortjes en volledige aandacht krijgen van een vaste mentor.

De buitenschoolse opvang wordt dagelijks aangeboden voor kinderen van kindcentrum De Vlieger. Voor meer informatie over onze buitenschoolse opvang kijk op onze website: Katholieke basisschool De Vlieger 2 Zwolle (kbsdevlieger2.nl)

Dagelijks is er de mogelijkheid voor een rondleiding op ons kindcentrum om 9:00 uur of 10:30 uur. Interesse of ken je ouders die interesse hebben? Stuur of laat ze een mail sturen met de benodigde gegevens naar directie.vlieger2@catent.nl.

Wat is het LRK-nummer van Kindcentrum De Vlieger?

Iedere kinderopvang in het LRK krijgt een uniek registratienummer; het LRK-nummer. Ouders hebben het LRK-nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Uiteraard heeft Catent Kinderopvang ook een LRK-nummer, namelijk: 309750805. Gebruik dit LRK-nummer bij de aanvraag van uw kinderopvangtoeslag.

Wanneer ontvangen wij het contract voor de BSO van Kindcentrum De Vlieger?

Allereerst heeft u een vooraanmelding ingestuurd. Deze vooraanmelding wordt verwerkt en hierdoor is er een plek gereserveerd. (alleen voor kinderen die zijn ingeschreven op KBS De Vlieger 2). Inhoudelijke vragen over de verschillende contracten kunnen vooraf uiteraard verduidelijkt worden. Mail hiervoor naar j.berendsen@kinderopvangcatent.nl of neem telefonisch contact op met de Vlieger: 038-3031008 en vraag naar John Berendsen (directeur Kindcentrum De Vlieger)