Kindcentrum De Vlieger

Alle informatie over kindcentrum De Vlieger

Kindcentrum De Vlieger

Vanaf 23 augustus is er dagelijks voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig op KBS De Vlieger 2. Samen met Kinderopvang Breed en St. Kinderopvang Catent wordt dagelijks er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar onder de naam: Kindcentrum De Vlieger.

Op kindcentrum De Vlieger willen wij zo kindgericht mogelijk werken. De BSO moet een fijne vrije tijdsvoorziening zijn voor kinderen. De methode: ‘Kiva’ staat ook buitenschool centraal. Een veilig en fijn leefklimaat is de basis voor een fijne BSO-tijd. Deze pedagogisch aanpak zetten wij voor en na schooltijd door.

Kinderen van KBS De Vlieger 2 kunnen aangemeld worden voor de buitenschoolse opvang. Dageljks tussen 7:00 uur en 18:30 uur is er opvang mogelijk. Het aanbod van de buitenschoolse opvang is divers. Zo bieden wij een sport-, muziek-, en cultureel aanbod. Kinderen hebben op kindcentrum De Vlieger echt iets te kiezen. De middag start in de eigen stamgroep. Elk kind heeft een eigen mentor. Vervolgens zijn er twee momenten op de dag dat kinderen activiteiten kunnen kiezen. Tussen 15:00-16:00 uur en 16:15-17:00 uur. Uiteraard verscheelt dit op een dag met een middag die start vanaf 12:30 uur. Vanaf 17:00/17:30 uur kunnen kinderen opgehaald worden.

Vanaf 1 augustus 2021 is onze buitenschoolse opvang, onder registratienummer: 309750805, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Kinderopvang Breed is geregistreerd voor de dag- en peuteropvang. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed binnen het kindcentrum De Vlieger kijk op de website: www.kinderopvangbreed.nl.

Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail voor meer informatie naar: j.berendsen@kinderopvangcatent.nl

Klik hier voor het pedagogische beleidsplan.

Klik hier voor het pedagogische werkplan

Klik hier voor de brief betreffende het LRK-nummer.

Klik hier voor de prijslijst

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de link naar het ouderportaal

Meest gestelde vragen over het kindcentrum De Vlieger:

  • Wanneer ontvang ik het LRK-nummer van het kindcentrum de Vlieger?

Iedere kinderopvang in het LRK krijgt een uniek registratienummer; het LRK-nummer. Ouders hebben het LRK-nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Uiteraard heeft Catent Kinderopvang de aanvraag ingediend, echter gaat hier een periode overheen om onze kinderopvang te registreren. Wanneer u in de zomervakantie nog gebruik maakt van de vakantieopvang van Prokino hoeft u de kinderopvangtoeslag niet stop te zetten. Zodra wij het LRK-nummer hebben ontvangen, krijgen jullie hierover bericht en kunnen jullie de toeslag met ingang van 23 augustus 2021 wijziging van Prokino naar Catent Kinderopvang. Het wijzigingstermijn is gemiddeld 2-4 weken. Mocht u geen gebruik maken van de vakantieopvang van Prokino kunt u de toeslag stopzetten met ingang van het door u gewenst moment. Zodra het LRK-nummer voor Catent Kinderopvang is afgegeven kunt u dan een nieuwe kinderopvangtoeslag aanvraag indienen.

  • Wanneer ontvangen wij het contract voor de BSO van kindcentrum De Vlieger?

Allereerst heeft u een vooraanmelding ingestuurd. Deze vooraanmelding wordt verwerkt en hierdoor is er een plek gereserveerd. Zodra wij het LRK-nummer ontvangen, kunnen wij de contracten definitief maken. Inhoudelijke vragen over de verschillende contracten kunnen vooraf uiteraard verduidelijkt worden. Mail hiervoor naar directie.vlieger2@catent.nl of neem telefonisch contact op met de Vlieger: 038-3031008.