Kindcentrum De Vlieger

Alle informatie over kindcentrum De Vlieger

Kindcentrum De Vlieger

Vanaf 23 augustus is er dagelijks voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanwezig op KBS De Vlieger 2. Samen met Kinderopvang Breed en St. Kinderopvang Catent wordt dagelijks er een doorgaande lijn gecreëerd van 0 t/m 12 jaar onder de naam: Kindcentrum De Vlieger.

Deze pagina wordt wekelijks aangevuld met informatie, meest gestelde vragen en verdere documenten.

Donderdag 1 juli 2021 om 20 uur wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle aangemelde en geïnteresseerde ouders. Noteer deze datum alvast in de agenda.

Meest gestelde vragen over het kindcentrum De Vlieger:

  • Wanneer ontvang ik het LRK-nummer van het kindcentrum de Vlieger?

Iedere kinderopvang in het LRK krijgt een uniek registratienummer; het LRK-nummer. Ouders hebben het LRK-nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Uiteraard heeft Catent Kinderopvang de aanvraag ingediend, echter gaat hier een periode overheen om onze kinderopvang te registreren. Wanneer u in de zomervakantie nog gebruik maakt van de vakantieopvang van Prokino hoeft u de kinderopvangtoeslag niet stop te zetten. Zodra wij het LRK-nummer hebben ontvangen, krijgen jullie hierover bericht en kunnen jullie de toeslag met ingang van 23 augustus 2021 wijziging van Prokino naar Catent Kinderopvang. Het wijzigingstermijn is gemiddeld 2-4 weken. Mocht u geen gebruik maken van de vakantieopvang van Prokino kunt u de toeslag stopzetten met ingang van het door u gewenst moment. Zodra het LRK-nummer voor Catent Kinderopvang is afgegeven kunt u dan een nieuwe kinderopvangtoeslag aanvraag indienen.

  • Wanneer ontvangen wij het contract voor de BSO van kindcentrum De Vlieger?

Allereerst heeft u een vooraanmelding ingestuurd. Deze vooraanmelding wordt verwerkt en hierdoor is er een plek gereserveerd. Zodra wij het LRK-nummer ontvangen, kunnen wij de contracten definitief maken. Inhoudelijke vragen over de verschillende contracten kunnen vooraf uiteraard verduidelijkt worden. Mail hiervoor naar directie.vlieger2@catent.nl of neem telefonisch contact op met de Vlieger: 038-3031008.